Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības programmas kods

Apakšprogrammas nosaukums

Mācību īstenošanas ilgums (m/g)

Taustiņ instrumentu spēle

20V 212 011

Klavierspēle

8

Taustiņ instrumentu spēle

20V 212 011

Akordeona spēle

6

Taustiņ instrumentu spēle

30V 212 011

Akordeona spēle

3

Stīgu instrumentu spēle

20V212021

Vijoles spēle

8

Stīgu instrumentu spēle

20V 212 021

Ģitāras spēle

6

Sitaminstrumentu spēle

20V 212 041

Sitaminstrumentu spēle

6

Stīgu instrumentu spēle

30V 212 011

Basģitāras spēle

3