About us

Zanes mūzikas skola darbojas kopš 2005. gada 1. septembra (LR IKVD izglītības iestādes 11.03.2014. reģistrācijas apliecības Nr.3176802550).

Skolā ir licencētas, akreditētas un tiek īstenotas 6 (sešas) izglītības programmas.  Visaktīvāk darbojas akordeona, ģitāras spēles un klavieru spēles izglītības programmas.

Līdztekus profesionālo mācību priekšmetu apguvei skolā, audzēkņiem ir nodrošināta iespēja savas prasmes pilnveidot un attīstīt, spēlējot Rēzeknes pilsētas instrumentālajos ansambļos „Excelsus” un “L’Chaim”, Zanes mūzikas skolas akordeonistu orķestrī, skolas korī un citos kolektīvos.

 

Audzēkņi tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos – konkursos, projektos, festivālos, plenēros u.c. Audzēkņiem ir iespēja savu sniegumu prezentēt skolai, vecākiem un sabiedrībai, uzstājoties atklātajos koncertos. Audzēkņi tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos.

Skolā notiek mērķtiecīga audzēkņu gatavošana konkursiem, festivāliem, pilsētas koncertiem, starppilsētu un starptautiskiem pasākumiem, ieskaitēm un eksāmeniem mācību priekšmetos.

Vairākums no audzēkņiem sasniedzoptimālu zināšanu līmeni, bet jāatzīmē arī tādi audzēkņi, kuri ir konkursu un koncertu lepnums un ar augstiem rezultātiem mācību procesā.

Zanes mūzikas skola 16 (sešpadsmit) gadus pēc kārtas (izņemot 2020.gadu), organizē Starptautisko akordeonistu plenēru, kurā piedalījās šīs jomas profesionāļi un profesori no Krievijas: S.Rahmaņinova Tambovas Valsts mūzikas pedagoģijas institūta, N.Krupskas Sanktpēterburgas Valsts mūzikas un mākslas institūta, Gņesinu Maskavas Valsts mūzikas akadēmijas, kā arī no ārzemēm: Somijas, Zviedrijas, Lietuvas. Pamatsastāvu nokomplektē Zanes mūzikas skolas orķestris.

            2013.gads ir nozīmīgs ar X Starptautisko akordeonistu plenēru „Rēzekne- Jurmāla 2013”, kas notika Jūrmalā, bet noslēguma koncerts Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrā Latgales vēstniecībā „Gors”.

            2013.gada 14.decembrī Zanes mūzikas skolas akordeonistu orķestris piedalījās Labdarības akcijā „Nepaej garām”, kuru organizēja LTV1.

2014.gada 23.jūlijs 3.augusts – XI Starptautiskā akordeonistu plenērs „Rēzekne 2014”  Piedalījās 39 akordeonists no Latvijas, Krievijas, Somijas. 2/3 nometnes dalībnieku vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Nometnes laikā notika 7 koncerti, kur uzstājās dažādu skolu un valstu akordeonisti ar savām programmām. Nometnes noslēgumā Gala koncerts, kurā uzstājās nometnes akordeonistu orķestris (36 dalībnieks) Rēzeknes pilsētas Koncertzālē “Gors”. Orķestris spēlēja programmu, kas tika sagatavota nometnes 10 dienu darbības laikā. Diriģenti – Tambovas valsts mūzikas pedagoģiskā institūta rektors, profesors, tautas instrumentu katedras dekāns, Krievijas nopelniem bagātais mākslinieks Romans Bažilins, Somijas Kuhmo institūta docents Jukka-PekkaKuusela, no Latvijas Zane Vancāne.

  2015. gada 11.maijā notika Zanes mūzikas skolas 10 gadu jubilejas koncerts Rēzeknes Augstskolas aktu  zālē renovētajā ēkā Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē.

  2015.gada 24.jūlijs  2.augusts – XII Starptautiskā akordeonistu plenērs „Rēzekne- Tambova 2015”.  Piedalījās 37 akordeonisti no Latvijas un Krievijas (Tambova). Latvija atskanēja 3 Nosleguma koncerti: Lielā Ģildē, Vidzemes koncertzāle “Cēsis” un Rēzeknes KN.

2016.gada 20.jūnijs-4.jūlijs–XIII Starptautiskais akordeonistu plenērs “Rēzekne- Gabrova 2016”. Piedalījās 35 akordeonisti no Latvijas un Krievijas (Maskava). Bulgārijā atskanēja četri koncerti, t.sk. Gabrovā, Plevenā, Sofijā. Noslēguma koncerts notika Latgales vēstniecībā Gors Lielajā zālē.

2017.gada 6.augusts – 12.augusts –XIV Starptautiskais akordeonistu plenērs “Rēzekne 2017”. Rēzeknes novados tika sniegti 4 koncerti. Noslēguma koncerts notika Latgales vēstniecībā Gors Lielajā zālē Rēzeknes pilsētas OpenPlace pasākuma ietvaros, kur orķestris nodrošināja visa atklāšanas koncerta pavadību.

2018.gada 16.jūlijs – 27.jūlijs –XV Starptautiskais akordeonistu plenērs “Rēzekne 2018”. Rēzeknes novados tika sniegti 8 koncerti. Noslēguma koncerts notika Latgales vēstniecībā Gors Kamerzālē.

2019.gada 2.augusts – XVI Starptautiskā akordeonistu plenēra „Rēzekne 2019” noslēguma koncerts Rēzeknes pilsētas svētku ietvaros Festivāla parkā.